Miesięcznik „Rzeźnik polski”: Tworzymy przyszłość

Z Jarosławem Krzyżanowskim – prezesem firmy
KPS FOOD rozmawia Katarzyna Salomon

artykuł