forsal.pl : W Polsce rozpoczęto prace nad wyhodowaniem mięsa komórkowego

LabFarm to pierwsza w Polsce spółka, która podjęła się produkcji mięsa komórkowego. Firma uruchomiła laboratorium w grudniu 2022 r. Aktualnie trwają w nim prace nad wyhodowaniem komórek mięsa drobiowego. W 2025 r. planowane jest uruchomienie linii pilotażowej.

https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8709167,w-polsce-rozpoczeto-prace-nad-wyhodowaniem-miesa-komorkowego.html