wnp.pl : „Pierwszy burger komórkowy powstał w 2013 r. i kosztował 300 tys. dolarów. Obecnie cena ta spadła do 28 dolarów”

https://www.wnp.pl/tech/w-polsce-rozpoczeto-prace-nad-wyhodowaniem-miesa-komorkowego,705605.html